52602750 625302814584770 4743336932237377536 N

About me - đôi nét về tôi

Tôi là Phan Toàn - Leader Team Marketing - ATP Software
Tôi có hơn 3 năm làm việc trong mảng Digital Marketing
Tôi là Admin của nhiều cộng đồng lớn nhỏ: Digital Marketing Marketing, Cộng Đồng ATP, ATP Suport với hơn 150.000 thành viên hoạt động thường xuyên
Tôi đã có hơn 20 buổi Offline, Workshop chia sẻ với đội ngũ, khách hàng và rất nhiều người khác
Tư vấn hơn 1000 khách hàng là: chủ doanh nghiệp nhỏ, cá nhân kinh doanh hay chủ shop khác nhau
Đã từng có rất nhiều tài liệu, ebook, khoá học chia sẻ trên Cộng Đồng với nhiều chủ đề đa dạng