Viết Bài Quảng Cáo

Chia sẻ về cách để viết lách, viết bài quảng cáo để chạy ads. Kinh nghiệm về viết lời chào hàng, update kiến thức về content hay content marketing để giúp tăng tỉ lệ chuyển đổi mua hàng và thu hút khách hàng.